Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ HF

15/1/2015

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ HF

Ο σύλλογος μας θα συμμετέχει με το διακριτικό S Z 1 C O V   
θα είναι ελεύθερη η συμμετοχή ραδιοερασιτεχνών και εκτός του συλλόγου.  

Balkan HF Contest 2015
Organized by Radio Amateur Association of Greece
ResultsCategory A

Place
Callsign
QSO points 7 MHz
Prefixes
7 MHz
QSO points 3.5 MHz
Prefixes
3.5 MHz
Total points
1
9A1AA
88
35
68
30
5120
2
YU5T
82
32
66
29
4538
3
SV5DKL
90
30
57
29
4353
4
LZ1ZX
90
30
59
28
4352
5
SV3DCX
96
32
53
24
4344
6
LZ5IL
90
31
54
24
4086
7
LZ1QZ
75
29
58
30
3915
8
YU1AHW
72
32
57
27
3843
9
LZ1GE
81
31
48
23
3646
10
SV8GKE
84
23
63
26
3570
11
LZ5K
73
29
50
25
3367
12
SV0XCA/5
93
29
37
18
3363
13
LZ3RM
75
28
46
23
3158
14
LZ3BB
54
29
59
25
3041
15
YU5D
61
28
52
25
3008
16
SV9KNK
76
29
29
16
2668
17
SZ4SRM
79
30
19
12
2598
18
YQ555BU
49
23
50
26
2427
19
YP0C
65
23
42
18
2251
20
SV1JGX
83
27
0
0
2241
21
ER5DX
62
25
34
20
2230
22
YT8A
63
26
32
18
2214
23
SZ1SV
56
22
46
21
2198
24
SV1GE
82
25
13
10
2180
25
LZ2A
53
27
32
18
2007
26
LZ1IU
46
23
42
21
1940
27
LZ1NJ
48
23
38
20
1864
28
YR8Y
48
23
38
20
1864
29
SV8IIR
67
19
34
17
1851
30
YU1ML
48
22
36
22
1848
31
9A3QB
41
21
38
25
1811
32
9A3BDE
50
23
33
20
1810
33
YT7M
51
22
35
17
1717
34
LZ3V
57
26
21
11
1713
35
ER1LZ
49
19
34
19
1577
36
9A3BWW
45
24
24
14
1416
37
YO8PN
41
19
35
18
1409
38
YU7PEP 
51
19
27
16
1401
39
E75A
41
20
33
17
1381
40
LZ2JB
40
21
0
0
840
41
YU1MI
31
17
25
11
802
42
SV3QUY
46
17
0
0
782
43
ER4LX
22
17
22
15
704
44
YT5N
26
13
27
13
689
45
SV1DOO
37
17
0
0
629
46
SV1OCA
16
12
27
16
624
47
LZ1MN
32
19
2
2
612
48
SV1AJO
34
16
4
4
560
49
LZ1ZF
24
16
0
0
384
50
LZ5EO
22
14
5
5
333
51
LZ1MC
0
0
27
12
324
52
SW9FF
25
12
3
3
309
53
SV1IW
11
6
18
10
246
54
LZ3BK
5
3
18
12
231
55
SV1LKM
19
12
0
0
228
56
SV1EML
17
12
4
4
220

57
SZ1COV
22
8
1
1
177

58
Z32TO
18
7
0
0
126
59
E74TV
8
5
0
0
40
60
SV3GKU
3
2
4
4
22
61
9A3PAJ
1
1
0
0
1ΣΗΜΕΙΩΣΗ< ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΥΧΗ ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΙΡΑΝ


Λίγα λόγια για τους κανονισμούς 

 1. Διοργανωτής: Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ.). Οι υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την διοργάνωση του διαγωνισμού το 2016.
2. Συμμετέχοντες: Ραδιοερασιτέχνες από τις Βαλκανικές χώρες των οποίων οι Εθνικές Ενώσεις είναι μέλη της IARU*, με διακριτικά των οποίων το πρόθεμα  ξεκινά από (με αλφαβητική σειρά): 4O, 5B, 9A, C4, E7, ER, H2, J4, LZ, P3, S5, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, YM, YO, YP, YQ, YR, YT, YU, Z3, ZA, ZC4.
3. Σκοπός: Η επικοινωνία με όσο το δυνατόν περισσότερους ραδιοερασιτέχνες από Βαλκανικές χώρες* (συμπεριλαμβανομένης και την χώρας του συμμετέχοντος) και με όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά prefix (δείτε παρακάτω). 
4. Ημερομηνία και Ώρα: Από τις 12:00 UTC μέχρι τις 18:00 UTC (σύνολο 6 ώρες) την Κυριακή του δεύτερου Σαββατοκύριακου του Φεβρουαρίου. Για το 2015 πέφτει στις 15 Φεβρουαρίου.
5. Μπάντες: 3.5 MHz και 7 MHz. Για αλλαγή μπάντας απαιτείται δραστηριότητα για τουλάχιστον 10 λεπτά στην τρέχουσα.
6. Modes: CW, SSB, Mixed.
7. Κατηγορίες: Κατηγορία A – Επιτρεπόμενη ισχύς  σύμφωνα με το όριο της αδείας του συμμετέχοντος όχι παραπάνω από 1000 W INPUT και ΄
Κατηγορία B – Ισχύς που δεν ξεπερνά τα 10 W INPUT (QRP). Οι συμμετέχοντες σε αυτή την κατηγορία εκπέμπουν  /QRP μετά από το διακριτικό τους (π.χ. LZ1US/QRP).
8. Ανταλλαγή: CW – αναφορά RST και αριθμό επαφής (π.χ. 589023),
SSB – αναφορά RS και αύξοντα αριθμό επαφής (π.χ. 57006). Σε περίπτωση αλλαγής mode η αρίθμηση συνεχίζεται κανονικά.
9. Πολλαπλασιαστές:  Ξεχωριστά για κάθε μπάντα – ο αριθμός των Βαλκανικών prefix με τα οποία κάναμε επαφή. Για τον σκοπό  αυτού του διαγωνισμού διαφορετικό  prefix είναι κάθε διακριτικό που διαφέρει κατά τα 3 πρώτα σημεία. Συνεπώς τα LZ6, LZ7, SV3, SV4, Z31, Z32, TA1, TA2 κλπ. είναι διαφορετικοί πολλαπλασιαστές, αλλά το  LZ07KM μετρά σαν LZ0, το YO2014A μετρά σαν YO2, Το ER650MD μετρά σαν ER6, κλπ. Συμμετοχή από περιοχή με prefix διαφορετικό από το κανονικό μετράει σαν το φορητό prefix (π.χ. SV5/SV0XCA μετρά σαν SV5).
10. Επιτρεπόμενες επαφές: Μόνο μία (1) επαφή επιτρέπεται με κάθε σταθμό ανά μπάντα ανεξάρτητα από το mode (π.χ. αν ο LZ6Y κάνει μια επαφή με τον ZA1RE στους 7 MHz / CW, μια επιπλέον επαφή με τον ίδιο σταθμό στην ίδια μπάντα ανεξάρτητα αν γίνει σε CW η SSB δεν ισχύει όμως αν η επαφή γίνει στους 3.5 MHz τότε η επαφή ισχύει.
11. Βαθμοί QSO: Κάθε επαφή με σταθμούς από την A κατηγορία μετρά σαν ένας (1) πόντος ενώ κάθε επαφή με σταθμούς Β κατηγορίας μετρά δύο (2) πόντους. Επαναλαμβανόμενες επαφές με τον ίδιο σταθμό στην ίδια μπάντα δεν παίρνουν καθόλου πόντους (0) τόσο η αρχική όσο και οι επαναλαμβανόμενες επαφές. Επίσης δεν παίρνουν βαθμούς (0) επαφές που καταχωρούνται στο ημερολόγιο με  πάνω από 5 λεπτά διαφορά από την πραγματική ώρα.
12. Τελικό αποτέλεσμα: Το τελικό αποτέλεσμα και για τις δύο κατηγορίες είναι το άθροισμα των πόντων των επαφών στους 3.5 MHz επί τους πολλαπλασιαστές της μπάντας αυτής συν τους πόντους των επαφών στους 7 MHz επί τους πολλαπλασιαστές της μπάντας. Για παράδειγμα ο Z32TY έκανε επαφές με 20 σταθμούς στους 3.5 MHz  3 εκ των οποίων ήταν QRP και με σύνολο 15 διαφορετικά prefix. Έκανε επίσης 25 σταθμούς στους 7MHz εκ των οποίων οι 5 ήταν QRP και με σύνολο 18 διαφορετικά prefix. Το σύνολο του σκορ του θα είναι (17+6)x15 + (20+10)x18 = 345+540 = 885 βαθμοί.
13. Κατάταξη: Ξεχωριστά ανά κατηγορία  A και κατηγορία B. Χωρίς διαφορά ως προς το mode CW, SSB η mixed.
14. Log: H ώρα των επαφών καταχωρείται σε UTC (GMT). Τα Log πρέπει να ελεγχθούν για διπλές εγγραφές , σωστούς βαθμούς QSO και πολλαπλασιαστές. Τα log πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και σε format Cabrillo. Γράψτε  «Balkan Contest» και το διακριτικό σας στο θέμα του μηνύματος και στείλτε τα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διοργανωτή που αναφέρεται πιο κάτω στο παράρτημα.
15. Προθεσμία: Όλες οι υποβολές των  logbook πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά το αργότερο μια εβδομάδα με την λήξη του διαγωνισμού. Εφέτος η καταληκτική ημερομηνία είναι η 22 Φεβρουαρίου. 
16. Απόρριψη συμμετοχής: Παράβαση των ραδιοερασιτεχνών κανονισμών, των κανονισμών του διαγωνισμού η χρήση μη ραδιοερασιτεχνικών μέσων (όπως το τηλέφωνο το internet κλπ) συνιστούν αιτία ικανή για απόρριψη της συμμετοχής. Η απόφαση της διοργανώτριας Εθνικής Ένωσης είναι οριστική και τελεσίδικη.
17. Βραβεία: Πλακέτες θα δοθούν στους δέκα (10) πρώτους από την κατηγορία Α και στους τρείς (3) πρώτους από την κατηγορία Β καθώς και στον καλύτερο συμμετέχοντα από κάθε χώρα. Οι νικητές σε κάθε κατηγορία ανακηρύσσονται Πρωταθλητές των Βαλκανίων στα HF.

Παράρτημα: Οι Εθνικές Ενώσεις των Βαλκανικών χωρών παρακαλούνται να δηλώσουν υποψηφιότητα για την διοργάνωση των επόμενων διαγωνισμών. Κάθε Ένωση που θα αναλάβει την διοργάνωση αναλαμβάνει επίσης την συλλογή των log του υπολογισμού και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και την αποστολή των βραβείων σε διάστημα ενός μηνός από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, σ’υμφωνα με την πιο κάτω λίστα:

2015 – Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ.) E-mail για αποστολή log η άλλες πληροφορίες: raag-hq@raag.org για τα log αντίγραφο και προς : panayotdanev@yahoo.com


* Για τον διαγωνισμό αυτό μπορούν να πάρουν μέρος ραδιοερασιτέχνες από τις ακόλουθες Βαλκανικές χώρες των οποίων οι Εθνικές Ενώσεις είναι μέλη της IARU. (με αλφαβητική σειρά): Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ., Ρουμανία, Σερβία. Σλοβενία και Τουρκία.

Μοιραστείτε το:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ

ΤΕΣΤ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

Amber Alert