Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

Νέες εξελίξεις στο χώρο των απορρυπαντικών

Η βιομηχανία, για την προαγωγή της βιωσιμότητας, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα πανευρωπαϊκό, που ονομάζεται, Χάρτης Βιώσιμου Καθαρισμού.

Όλες οι εταιρείες που αναλαμβάνουν τη δέσμευση τήρησης του προγράμματος παρέχουν στοιχεία προκειμένου να επιτρέπουν την εκτίμηση της συνολικής απόδοσης της βιομηχανίας σαπουνιών, απορρυπαντικών και προϊόντων συντήρησης σε σχέση με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που πρέπει να μετρώνται. Δεσμεύονται δε να παρέχουν καλύτερες πληροφορίες, για την ασφάλεια των καταναλωτών και των πελατών τους.
Οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Χάρτη Βιώσιμου Καθαρισμού πρέπει να έχουν την πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ότι λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα κατά την ανάπτυξη και παραγωγή των προϊόντων τους. Οι εταιρείες που μετέχουν στο Χάρτη διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους παράγονται με ασφαλή τρόπο, φροντίζοντας για το περιβάλλον με την καταλληλότερη χρήση χημικών ουσιών και φυσικών πόρων (π.χ. νερό). Διασφαλίζουν, επίσης, μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης, ότι τα προϊόντα που παράγουν είναι ασφαλή για την προοριζόμενη χρήση. Σκοπός είναι η δημιουργία περισσότερο βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.

Πρέπει να τονίσουμε ότι ο Χάρτης Βιώσιμου Καθαρισμού είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία της βιομηχανίας. Δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμόσουν οι εταιρίες το Χάρτη. Το πρόγραμμα είναι πρωτοβουλία του A.I.S.E., του επίσημου αντιπροσωπευτικού φορέα της βιομηχανίας σαπουνιών, απορρυπαντικών και προϊόντων συντήρησης στην Ευρώπη. Ο Χάρτης ισχύει για όλες τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν τη Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία και καλύπτει την οποιαδήποτε εταιρεία ή διανομέα τέτοιων προϊόντων στην περιοχή αυτή.


Όποτε βλέπουμε το σύμβολο του Χάρτη Βιώσιμου Καθαρισμού σε απορρυπαντικό ή προϊόν καθαρισμού, αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία έχει δεσμευτεί να τηρεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Μοιραστείτε το:

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ

ΤΕΣΤ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

Amber Alert