Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012

Η κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη

Η κλιματική αλλαγή θα έχει, άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, π.χ. αλλαγές στη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών που μεταδίδονται μέσω εντόμων (κουνούπια και τσιμπούρια)
έμμεσες επιπτώσεις, π.χ. μέσω αλλαγών στην ποιότητα του νερού και του αέρα, ή μέσω των επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συνεργάζονται ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται να είναι αποτελεσματικότερα. Ο σχεδιασμός της ετοιμότητας  αναθεωρήθηκε προκειμένου να ληφθεί υπόψη η κλιματική αλλαγή. Θα δοκιμαστεί όσον αφορά τις δυνατότητες αντίδρασης και συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, ενώ παράλληλα θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εθνικά σχέδια ετοιμότητας.


Η κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη

Επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας και την καύση ορυκτών καυσίμων κατά τον τελευταίο αιώνα έχουν κατακρημνιστεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις των άνευ προηγουμένου. Παρακμή των οικοσυστημάτων, η απώλεια της βιοποικιλότητας, μείωσης του στρατοσφαιρικού όζοντος και της κλιματικής αλλαγής είναι μερικές από αυτές τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Η αλλαγή του κλίματος αποδίδεται σε φυσικές διεργασίες και την ανθρώπινη δραστηριότητα αλλάζοντας τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Η κλιματική αλλαγή είναι πράγματι απτά: η παγκόσμια μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια αυξήθηκε κατά 0,74 ± 0,18 ° C τα τελευταία 100 χρόνια, ενώ η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά 1,8 mm ανά έτος από το 1961 και ο πάγος της Αρκτικής θάλασσας έχει υποχωρήσει κατά 2,7 ± 0,6 % ανά δεκαετία. Επιπλέον, θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας είναι ζέσταμα, οι παγετώνες συρρικνώνονται, οι ωκεανοί γίνονται πιο όξινοι, ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση. Αυτές οι κλιματικές αλλαγές είχαν ήδη αξιοσημείωτες επιπτώσεις σε πολλά φυσικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων και χερσαίων οικοσυστημάτων, όπως είναι το χρονοδιάγραμμα των εποχικών βιολογικά φαινόμενα και την κατανομή των ζωικών και φυτικών ειδών.

Η μετάδοση των μολυσματικών ασθενειών που καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών, οικολογικών συνθηκών, την πρόσβαση στην περίθαλψη και ανθρώπινη φυσική ανοσία. Πολλοί μολυσματικοί παράγοντες, οργανισμούς φορέα, μη-ανθρώπινο είδος δεξαμενής, καθώς και των παθογόνων ποσοστά αναπαραγωγής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις κλιματικές συνθήκες. Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των λοιμωδών νόσων που περιλαμβάνουν τα υψηλότερα ποσοστά διάδοσης σε υψηλότερες θερμοκρασίες, παρατεταμένη περίοδο μετάδοσης, οι αλλαγές στις οικολογικές ισορροπίες, και το κλίμα που σχετίζονται με τη μετανάστευση των φορέων, ξενιστές, ή τα ανθρώπινα πληθυσμούς.

Η σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και τα λοιμώδη νοσήματα στην Ευρώπη καλεί ως εκ τούτου για την προσεκτική εκτίμηση και ανάλυση Σε αυτή την κριτική μας ματιά στα στοιχεία για τις κλιματικές αλλαγές που σχετίζονται με μολυσματικές ασθένειες συχνότητα εμφάνισης, τη διανομή, εντοπισμένη επιδημίες, και τις δυνατότητες για τη δημιουργία των τροπικών ειδών φορέων σε Ευρώπη. Με βάση αυτή την ανασκόπηση δημοσιευμένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει επισημάνει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι τεχνικές προκλήσεις με την ανάπτυξη ενός σχεδίου για το περιβάλλον και επιδημιολογικό δίκτυο που θα συνδέει τους υφιστάμενους πόρους. Συγχώνευση, την ενσωμάτωση και την ανάλυση αυτών των δεδομένων θα διευρύνει την κατανόηση μας για τη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και τα λοιμώδη νοσήματα στην Ευρώπη και την ενημέρωση του κοινού δράση για την υγεία, που συνοψίζονται.

Πηγή: Semenza JC, Menne Β. Κλιματική Αλλαγή και Λοιμωδών Νοσημάτων στην Ευρώπη. ID Lancet. 2009? 9:365-75.


Σχήμα 1. Βασικά Ευρωπαϊκή τρωτά στην κλιματική αλλαγή (βιογεωγραφικές περιοχές)
Βασικά τρωτά σημεία των ευρωπαϊκών συστημάτων και τους τομείς της αλλαγής του κλίματος κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα για τα κύρια βιογεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης (ΕΟΠ, 2004α): TU: τούντρα, χλωμό τυρκουάζ. BO: Βόρεια, σκούρο μπλε. AT: Ατλαντικού, το μπλε φως. Κ.Ε.: Η Κεντρική, πράσινο? Περιλαμβάνει την παννονική περιοχή. MT: Βουνά, μωβ. ME: Μεσόγειος, πορτοκαλί? ​​Περιλαμβάνει την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. ST: στέπα, κρέμα. SLR: θάλασσα-Η άνοδος της στάθμης. ΕΔ: Βόρειο Ατλαντικό Ταλάντωσης. Πνευματικά δικαιώματα ΕΟΧ, Κοπεγχάγη. http://www.eea.europa.euΗ αλλαγή του κλίματος και της δημόσιας υγείας

Ο αντίκτυπος στη δημόσια υγεία από την κλιματική αλλαγή μπορεί να είναι εκτεταμένες και να περιλαμβάνουν τους θανάτους και εισαγωγές σε νοσοκομείο και από κύματα καύσωνα? Υποθερμία από χιονοθύελλες? Τραυματισμών και των θανάτων από τις πλημμύρες? Και στις ενδεχόμενες αλλαγές στις περιοχές μετάδοσης που μεταδίδονται από φορείς ασθενειών όπως Hantavirus, του Δυτικού Νείλου ιό, tick-borne εγκεφαλίτιδα, νόσος του Lyme, ελονοσία και ο δάγκειος. Το πιο σημαντικό, οι δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού των αλλαγών του περιβάλλοντος εκτείνονται σε μέλλον, εάν οι περιβαλλοντικές συνθήκες επιδεινωθούν περαιτέρω. Η αλλαγή μπορεί να είναι αιφνίδια και απροσδόκητη, αλλά μπορούν επίσης να είναι παρατεταμένη και σταδιακή και, επομένως, αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη δημόσια υγεία.

Η κλιματική αλλαγή και τις μεταδοτικές ασθένειες

Η αλλαγή του κλίματος μπορεί επίσης να μεταβάλλει τη διανομή και μετάδοση των μεταδοτικών ασθενειών, κυρίως μέσω παθογόνων ασθενειών που επηρεάζουν άμεσα? Μέσω επηρεάζουν την κατανομή των φορέων που μπορούν να μεταφέρουν ασθένειες? Ή μέσω επηρεάζοντας ανθρώπινες συμπεριφορές που οδηγούν σε αλλαγή των προτύπων της έκθεση σε μολυσματικές ασθένειες (π.χ. αύξηση του χρόνου που δαπανάται σε εξωτερικούς χώρους στα δάση όπου ζουν οι κρότωνες).
Τα μεταδίδονται από φορείς ασθένειες που μεταδίδονται από αρθρόποδα, όπως τα τσιμπούρια (π.χ. tick-borne εγκεφαλίτιδας (TBE), η νόσος του Lyme), τα κουνούπια (π.χ. ο πυρετός Chikungunya, ο δάγκειος πυρετός), ή σκνίπες (π.χ. σπλαγχνική λεϊσμανίαση). Οι κλιματικές αλλαγές, όπως είναι θερμότερο και πλέον καλοκαίρια, θερμότερο χειμώνα, και / ή αυξημένη μέσες ετήσιες βροχοπτώσεις θα μπορούσε να επιτρέψει αυτοί οι οργανισμοί να μετατοπίσουν τους οικοτόπους τους, καθιερώνοντας ενδεχομένως ασθένειες σε περιοχές που προηγουμένως δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτά.

Εν τω μεταξύ, οι τροφιμογενείς ασθένειες όπως η σαλμονέλωση έχει παρατηρηθεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη θερμοκρασία, πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση ετήσιες μέσες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του νερού και της διαθεσιμότητας (πόσιμο νερό και κολύμβηση), ενώ παράλληλα οδηγεί σε αύξηση των κινδύνων των πλημμυρών σε ορισμένες περιοχές. Έτσι το νερό ασθένειες που μεταδίδονται, όπως αυτές που προκαλούνται από Cryptosporidium σε πόσιμο νερό και τα βακτήρια Vibrio στα ύδατα κολύμβησης, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω για πιθανές συνδέσεις τους με την κλιματική αλλαγή, μαζί με τον αέρα, τροφιμογενείς ασθένειες και τρωκτικών ασθένειες που μεταδίδονται.

Για καθένα από τα παραπάνω παραδείγματα, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι τρέχουσες αντιλήψεις μας περιέχουν στοιχεία αβεβαιότητας. Η κλιματική αλλαγή είναι ένας από τους πολλούς σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν μολυσματικών εξάπλωσης της νόσου, μαζί με του ανθρώπου και των ζώων δυναμική του πληθυσμού, έντονο παγκόσμιο επίπεδο του εμπορίου και των ταξιδιών, μεταβαλλόμενα πρότυπα χρήσης της γης, και ούτω καθεξής. Έτσι, ένα σημαντικό τομέα δραστηριότητας του ECDC είναι η περαιτέρω ποσοτική και εξετάσει τη σχέση μεταξύ κλιματικής αλλαγής και άλλων καθοριστικών παραγόντων των μεταδοτικών ασθενειών.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Επιδημιολογίας Δίκτυο (Ε3): 21ο αιώνα επιτήρησης

Η πανευρωπαϊκή ικανότητα να αναλύουν, να προβλέψει και να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνήθειες των μεταδοτικών ασθενειών που οφείλονται στην παγκόσμια αλλαγή είναι σήμερα υπανάπτυκτες. Παρά την αφθονία των περιβαλλοντικών και επιδημιολογικών δεδομένων, που συχνά δεν συνδέονται μεταξύ τους, εμποδίζοντας έτσι τη δημόσια υγεία και τους περιβαλλοντικούς φορείς και επιστήμονες να αποκτήσουν πληρέστερη κατανόηση των πολλαπλών αιτιώδη μονοπάτια που οδηγούν περιβαλλοντικές και επιδημιολογικές αλλαγή.

Για την αντιμετώπιση αυτού του ECDC αδυναμία διερευνά την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το περιβάλλον και Επιδημιολογίας (Ε3), που θα μπορούσε να συνδέσει τις κλιματικές / περιβαλλοντικές και μολυσματικών ασθενειών των δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ικανότητα πρόβλεψης, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των απειλών που τίθενται από νέες και αναδυόμενες ασθένειες .

Το E3 δίκτυο θα συνδεθεί επιδημία νοημοσύνη και μολυσματικών στοιχείων επιτήρησης των νόσων (σήμερα στεγάζεται στο ECDC) με τις μετεωρολογικές μεταβλητές, εντομολογικά δεδομένα, τα αρχεία της ποιότητας του νερού, του αέρα μέτρα για την ποιότητα, τις πληροφορίες ανίχνευσης εξ αποστάσεως, η γεωλογία, η πυκνότητα του πληθυσμού και πολλές άλλες πηγές πληροφοριών. Μέσω της ενσωμάτωσης και της σύνθεσης αυτών των συνόλων δεδομένων, των συστημάτων επιτήρησης της νόσου θα είναι σε θέση να ενσωματώσει και να αναλύσει το περιβάλλον πρόδρομες ουσίες για την πανδημία της νόσου, έτσι την προετοιμασία της δημόσιας υγείας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής μας.

Μοιραστείτε το:

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ

ΤΕΣΤ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

Amber Alert