Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

Σκηνές καπνίσματος σε κινηματογραφικές ταινίες μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τους εφήβους

Το κάπνισμα εξακολουθεί ν' αποτελεί στην Ευρώπη τον μεγαλύτερο παράγοντα θνησιμότητας που μπορεί να προληφθεί. Η εξάρτηση από το τσιγάρο μπορεί να προκαλέσει πολλών ειδών ασθένειες, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος, ιδιαίτερα ο καρκίνος του πνεύμονα.

Η παρακολούθηση ταινιών στις οποίες οι ήρωες καπνίζουν μπορεί να παρακινήσει τους νέους ν' ανάψουν τσιγάρο και ν' αποκτήσουν μια διά βίου εξάρτηση, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος καλεί τις χώρες να εφαρμόσουν ρεαλιστικές πολιτικές για τον περιορισμό τέτοιου είδους σκηνών.

Το πρόγραμμα "Smoking in Movies", το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρύτερο πρόγραμμα "Υγεία" της ΕΕ, έφερε στο φως πρόσθετα στοιχεία για τη σχέση μεταξύ των σκηνών καπνίσματος στις ταινίες και της υιοθέτησης της βλαβερής συνήθειας του καπνίσματος από τους νέους, με βάση μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, την Ισλανδία, την Ιταλία, την Πολωνία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ομάδα Ευρωπαίων επιστημόνων συνιστά την ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της επιβολής της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη διαφήμιση, την προώθηση και τη χορηγία προϊόντων καπνού, καθώς και μέσω της θέσπισης σαφών κανόνων και οδηγιών για την κατάταξη των ταινιών με βάση τις σκηνές καπνίσματος. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, αν και οι περισσότερες ταινίες διανέμονται σε όλες τις χώρες και σε όλες τις γλώσσες.

Το 71% των ταινιών που εξετάστηκαν περιλάμβαναν σκηνές καπνίσματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, περισσότεροι από 16.000 νέοι ηλικίας 12–15 ετών ερωτήθηκαν ποιες από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά ταινίες των τελευταίων πέντε ετών είχαν δει. Στη συνέχεια, όλες οι ταινίες που ανέφεραν οι νέοι αναλύθηκαν ως προς τις σκηνές καπνίσματος που περιείχαν. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι το 71% των εισπρακτικών επιτυχιών την περίοδο 2004–2009 περιείχε τουλάχιστον μία σκηνή καπνίσματος. Και όσο περισσότερες ταινίες με σκηνές καπνίσματος είχε παρακολουθήσει κάποιος νέος, τόσο πιθανότερο ήταν να ξεκινήσει το κάπνισμα.

Το πρόγραμμα έδειξε επίσης ότι οι σκηνές καπνίσματος σε ταινίες δεν λαμβάνονται σήμερα υπόψη από τα συστήματα κατάταξης των ταινιών στις συμμετέχουσες χώρες. Οι Ευρωπαίοι έφηβοι είχαν ευκολότερη πρόσβαση σε ταινίες, μεταξύ των οποίων και σε ταινίες με σκηνές καπνίσματος, απ' ό,τι οι έφηβοι στις ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή του συστήματος κατάταξης των ταινιών, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι σκηνές καπνίσματος, θα συνιστούσε μια αποτελεσματική μέθοδο για τη μείωση της έκθεσης των παιδιών και των εφήβων σε σκηνές καπνίσματος, χωρίς όμως να γίνεται παρέμβαση στο περιεχόμενο της ταινίας. "Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μελλοντικού κοινωνικού και οικονομικού κόστους για όλες τις χώρες της ΕΕ", δήλωσε ο Reiner Hanewinkel, συντονιστής του προγράμματος "Smoking in Movies".

Διενεργώντας τη μελέτη σε επίπεδο ΕΕ, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η σχέση μεταξύ της παρακολούθησης σκηνών καπνίσματος στην οθόνη και της επιθυμίας των νέων να δοκιμάσουν το τσιγάρο παρατηρείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η μελέτη επιβεβαίωσε επίσης την ανάγκη για ανάληψη δράσης σε ευρύτερη κλίμακα, καθότι πρόκειται για παγκόσμιο πρόβλημα.

Πηγή : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Μοιραστείτε το:

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ

ΤΕΣΤ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

Amber Alert