Κυριακή 13 Μαΐου 2012

Ψηφίστε για την ανάδειξη της CIVPRO-βέλτιστης πρακτικής πρόληψης καταστροφών


    Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διοργανώνει από 9 έως 28 Μαίου 2012 ανοιχτή ψηφοφορία για την ανάδειξη της βέλτιστης πρακτικής πρόληψης καταστροφών στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC/CIVPRO το οποίο υλοποιεί ως Επικεφαλής  με μια ομάδα εταίρων από (10) Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.civpro-gr.eu

    Μέρος της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο πρόγραμμα CivPro επιτυγχάνεται με την αναγνώριση καλών πρακτικών πρόληψης καταστροφών από όλους τους εταίρους του έργου. Η αναγνώριση αυτών των καλών πρακτικών είναι αποτέλεσμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στα (10) Κράτη Μέλη από του εταίρους. Η πρωτοτυπία της έρευνας, ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης του CIVPRO έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά καλύπτονται όλα τα επίπεδα πρόληψης (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό).
Από έναν τεράστιο αριθμό στοιχείων (26) καλές πρακτικές έχουν αναγνωρισθεί και συμπεριληφθεί στην Έκθεση «Πολιτικής Πρόληψης Καταστροφών» του CIVPRO.

    Βοηθήστε μας λοιπόν να αναδείξουμε την καλύτερη πρακτική πρόληψης καταστροφών! Επιθυμούμε να αναδείξουμε πρακτικές πρόληψης καταστροφών που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν σε άλλες περιοχές σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. αλλά και εκείνες που ξεκινώντας ενδεχομένως από τοπική ή περιφερειακή εφαρμογή θα μπορούσαν να υιοθετηθούν σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

     Οι (3) καλύτερες πρακτικές που θα αναδειχθούν από αυτή την ανοιχτή ψηφοφορία θα βραβευτούν συμβολικά κατά τη διάρκεια της 2ης Ευρωπαϊκής Ημερίδας του προγράμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 4 Ιουνίου 2012,  ενώ η Γ.Γ.Π.Π. θα υποβάλει σχετική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υιοθέτησή τους σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

     Για να ψηφίσετε:Πηγή: www.gscp.gr


Μοιραστείτε το:

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ

ΤΕΣΤ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

Amber Alert